Strona główna

Uprzejmie informujemy naszych Odbiorców usług, że uruchomiliśmy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta „eBOK”. Korzystając z „eBOK” Odbiorca usług otrzymuje łatwy i szybki całodobowy dostęp do swojego indywidualnego konta bez konieczności wychodzenia z domu, a po zarejestrowaniu się do „eBOK” uzyskuje wgląd do historii zużycia wody oraz salda rozliczeń za świadczone usługi. Odbiorcy usług otrzymają dodatkowo dostęp do podglądu wystawionych im wcześniej e-faktur. Nasi Odbiorcy usług uruchomić będą mogli także opcję otrzymywania bezpłatnych krótkich informacji w formie komunikatów SMS o każdej nowej wystawionej im e-fakturze lub ewentualnie o fakturze jeszcze niezapłaconej. Wyrażamy przekonanie, że korzystanie z aplikacji „eBOK” będzie bardzo wygodne i poszerzy zakres naszej obsługi, a także pozwoli oszczędzić czas naszym Odbiorcom usług.
Zapraszamy zatem serdecznie do zarejestrowania się i korzystania z naszej aplikacji „eBOK”.
Pragniemy Państwu zakomunikować, że udostępniony został naszym Odbiorcą usług nowoczesny system powiadomień SMS o awariach wodociągowych. Chcemy bowiem na bieżąco informować naszych Odbiorców o awaryjnych i planowanych przerwach w dostawie wody. Aby móc jednak korzystać z tej usługi wystarczy jedynie zarejestrować się na stronie http://www.ekrosno.net.pl/ podając swój numer telefonu komórkowego. Pozwoli to wówczas na szybkie przekazywanie komunikatów bezpośrednio na wskazany nam numer telefonu. Gorąco zachęcamy do skorzystania z tej bardzo wygodnej i oczywiście bezpłatnej usługi.
Gwarantujemy przy tym, że wysyłane przez nas informacje będą wolne od spamu.

Brak awaryjnych wyłączeń wody do wyświetlenia.